Η Μουσική Επτανησιακή ΣχολήΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Φίλιππος Περιστέρης Συνθέτης, Πολιτισμολόγος E.A.Π.,M.D. Ε.M.Π (Αρχιτεκτονική)

  

 Η ανάπτυξη, η πρόοδος και η ωρίμανση της φωνητικής κυρίως μουσικής του μεσαίωνα ως κυρίαρχης τάσης της παράδοσης της Δυτικής Ευρώπης είχε μεταξύ άλλων ως κατάληξη μια μοντελοποίηση του ύφους, του ήθους και των εσωτερικών διαλεκτικών σχέσεων σε μια μουσική που ονομάστηκε μεταγενέστερα “Kλασική”. Κατά το 17ο αιώνα ήδη διακρίνεται μια διαμορφωμένη αισθητική, ηχητική και στυλιστική αντίληψη η οποία πέραν των νεωτερισμών και της ενσωμάτωσης νέων στοιχείων με το πέρασμα των αιώνων, εξακολουθεί να διατηρεί έναν ισχυρό πυρήνα στοιχείων.

 

ΟΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

  

Φίλιππος Περιστέρης

Συνθέτης,

Πολιτισμολόγος E.A.Π.,

M.D. Ε.M.Π (Αρχιτεκτονική)